Esencja klasycznych aut sportowych

370Z COUPE

Zamów jazdę próbną

galeria_370z_01

DAJEMY WIĘCEJ

Klienci chcieli jesz­cze wię­cej, spe­cja­li­ści od samo­cho­dów chcieli jesz­cze wię­cej. Słu­cha­li­śmy więc – i wyko­na­li­śmy zada­nie. Ulep­szo­nego Nis­sana 370Z wypo­sa­żono w sys­tem Con­nect Pre­mium z kamerą cofa­nia.

Możesz wybrać wer­sję, która naj­bar­dziej Ci odpo­wiada: auto­ma­tyczną skrzy­nię bie­gów z manet­kami zamon­to­wa­nymi na kolum­nie kie­row­ni­czej, lub manu­alną skrzy­nię bie­gów z tech­no­lo­gią Syn­chro Rev Mat­ch®.

NOWY WYGLĄD

Ogra­ni­czony szum toczą­cych się opon zapew­nia cich­szą i przy­jem­niej­szą jazdę tym spor­to­wym samo­cho­dem. Do tego sys­tem dopa­so­wa­nia obro­tów Syn­chro Rev Mat­ch® – i jesz­cze bar­dziej nie­po­korny wygląd.

EKONOMIA I OPTYMALIZACJA

Czwarta gene­ra­cja sil­nika V6 Nis­sa­nia 307Z, aż pul­su­jąca mocą, korzy­sta z sys­temu zmien­nych faz roz­rządu i zmien­nego stop­nia otwar­cia zawo­rów, zapew­niających opty­malne osiągi i oszczęd­ność paliwa.

 

Masz pytania? Zadzwoń do nas.


Łukasz Bryś
Łukasz Bryś
Salon Koszalin
tel. 94-343-88-90

Piotr Pięta
Piotr Pięta
Salon Koszalin
tel. 94-343-88-90

Arkadiusz Winiarski
Arkadiusz Winiarski
Salon Szczecin
tel. 91-466-87-00

nowy xtrail nissan

Nowy Nissan X-Trail

Zobacz więcej >
Kampania Zimowa Nissan

Nie daj się zaskoczyć zimie! Specjalne ceny !

Zobacz więcej >
Wyprzedaż Nissan

Wyprzedaż w Nissan Polmotor!

Zobacz więcej >

NISSAN POLMOTOR

NISSAN POLAND

Nissan

O Firmie

Kontakt

Salony Nissan

Nissan Szczecin

Nissan Szczecin
ul. Struga 71
tel. 091-466-87-00
nissan@polmotor.pl

Nissan Szczecin
pon.-piątek:
salon: 8:00-18:00
serwis: 8:00-18:00
soboty: 8:00-14:00

Nissan Szczecin

Salony Hakena
Rondo Hakena
70-001 Szczecin
Tel: 91-822-85-55
Tel. 722 011 011

Salon Hakena:
pon.-piątek:
salon: 8:00-18:00
serwis: 8:00-18:00
soboty: 8:00-14:00

Nissan Koszalin

Nissan Koszalin
Stare Bielice 8B-1
Biesiekierz
tel. 094-343-88-90
tel. 094-343-88-99

Nissan Koszalin
pon.-piątek:
salon: 8:00-18:00
serwis: 8:00-18:00
soboty: 08:00 - 14:00

Nissan Serwis

Serwis Szczecin
tel. (91) 466 87 07

Serwis Koszalin
tel. (94) 343 88 90

Blacharnia-lakiernia
Tel. 722 011 011

pon.-piątek:
8:00-17:00
sobota: 8:00-14:00

NISSAN POLMOTOR 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone.

GRUPA POLMOTOR: Polmotor.pl