Części i akcesoria

W dziale czę­ści, ofe­ru­jemy pełen asor­ty­ment ory­gi­nal­nych czę­ści i akce­so­riów do wszyst­kich typów samo­cho­dów NISSAN: oso­bo­wych, dostaw­czych, tere­no­wych.

_accessories.Par.37031.Image.imgProcessing.gif_accessories.Par.57062.Image.imgProcessing.gif_accessories.Par.91657.Image.imgProcessing.gif_accessories.Par.66206.Image.imgProcessing.gif_accessories.Par.22147.Image.imgProcessing.gif _accessories.Par.92442.Image.imgProcessing.gif

Oryginalne części i akcesoria dzięki, którym oszczędzasz

  • pełen asor­ty­ment pły­nów Nissan
  • pełna oferta opon wszyst­kich wio­dą­cych pro­du­cen­tów świata
  • pełna oferta akce­so­riów do samo­cho­dów 4×4

_accessories.Par.9929.Image.imgProcessing.gif _accessories.Par.18855.Image.imgProcessing.gif _accessories.Par.21617.Image.imgProcessing.gif 3408_1_5_1024x640

Korzystaj z Sezo­no­wej prze­cho­wy­wa­lni Twoich opon

Ofe­ru­jemy:

  • pro­fe­sjo­nalną i kom­pe­tentną obsługę,
  • szybką reali­za­cję zamó­wień na czę­ści nie będą­cych w naszym posia­da­niu,
  • eks­pre­sowe zamó­wie­nia towaru z maga­zynu NISSAN EUROPE,
  • atrak­cyjne warunki sprze­daży dla odbior­ców hur­to­wych i deta­licz­nych,
  • dla sta­łych odbior­ców bar­dzo atrak­cyjny rabat (uza­leż­niony od wyso­ko­ści obro­tów).

REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA NIETYPOWE I INDYWIDUALNEChcesz wiedzieć więcej - Zadzwoń -


Grzegorz Czekaj
Grzegorz Czekaj
Kierownik działu części i akcesoriów
nissan@polmotor.pl
tel. 91-466-87-00

Krzysztof Mazur
Krzysztof Mazur
Specjalista ds. sprzedaży części i akcesoriów
nissan@polmotor.pl
tel. 91-466-87-00

Michał Hanke
Michał Hanke
Specjalista ds. sprzedaży części i akcesoriów
nissan@polmotor.pl
tel. 91-822-85-55


nowy xtrail nissan

Nowy Nissan X-Trail

Zobacz więcej >
Kampania Zimowa Nissan

Nie daj się zaskoczyć zimie! Specjalne ceny !

Zobacz więcej >
Wyprzedaż Nissan

Wyprzedaż w Nissan Polmotor!

Zobacz więcej >

NISSAN POLMOTOR

NISSAN POLAND

Nissan

O Firmie

Kontakt

Salony Nissan

Nissan Szczecin

Nissan Szczecin
ul. Struga 71
tel. 091-466-87-00
nissan@polmotor.pl

Nissan Szczecin
pon.-piątek:
salon: 8:00-18:00
serwis: 8:00-18:00
soboty: 8:00-14:00

Nissan Szczecin

Salony Hakena
Rondo Hakena
70-001 Szczecin
Tel: 91-822-85-55
Tel. 722 011 011

Salon Hakena:
pon.-piątek:
salon: 8:00-18:00
serwis: 8:00-18:00
soboty: 8:00-14:00

Nissan Koszalin

Nissan Koszalin
Stare Bielice 8B-1
Biesiekierz
tel. 094-343-88-90
tel. 094-343-88-99

Nissan Koszalin
pon.-piątek:
salon: 8:00-18:00
serwis: 8:00-18:00
soboty: 08:00 - 14:00

Nissan Serwis

Serwis Szczecin
tel. (91) 466 87 07

Serwis Koszalin
tel. (94) 343 88 90

Blacharnia-lakiernia
Tel. 722 011 011

pon.-piątek:
8:00-17:00
sobota: 8:00-14:00

NISSAN POLMOTOR 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone.

GRUPA POLMOTOR: Polmotor.pl