Wytrzymały, mocny, bardziej inteligentny niż kiedykolwiek

Nowa Navara

Zamów jazdę próbną

PEWNY I WYTRZYMAŁY

NISSAN NAVARA NP300

ROK PRODUKCJI 2016

NP300

jest stwo­rzony do cięż­kiej pracy, lecz o jego zale­tach można naj­le­piej prze­ko­nać się w dni wolne. Spor­towa sty­li­styka przodu, kabina pasa­żer­ska z peł­nym wypo­sa­że­niem, wyjąt­kowo solidna kon­struk­cja oraz nie­zwy­kłe moż­li­wo­ści dla miło­śni­ków dyna­micz­nej jazdy w tere­nie. Jesz­cze więk­szy nacisk na zasto­so­wa­nia prak­tyczne: nowa dyna­miczna sty­li­za­cja modelu NAVARA gwa­ran­tuje dosko­nałe wła­sno­ści nadwo­zia typu pic­ku

CIEKAWA STYLISTYKA

Gdy uroda i pra­co­wi­tość idą w parze NAVARA łączy cie­kawą sty­li­stykę z wła­sno­ściami użyt­ko­wymi: wyso­kość nadwo­zia i posze­rzone otwory nad­koli zapew­niają więk­szy prze­świt.

NP300_

NP300__

 

NAVARA

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2016-01-07 144032.bmp

 

images

Masz pytania? Zadzwoń do nas.


Łukasz Bryś
Łukasz Bryś
Salon Koszalin
tel. 94-343-88-90

Piotr Pięta
Piotr Pięta
Salon Koszalin
tel. 94-343-88-90

Arkadiusz Winiarski
Arkadiusz Winiarski
Salon Szczecin
tel. 91-466-87-00

nowy xtrail nissan

Nowy Nissan X-Trail

Zobacz więcej >
Kampania Zimowa Nissan

Nie daj się zaskoczyć zimie! Specjalne ceny !

Zobacz więcej >
Wyprzedaż Nissan

Wyprzedaż w Nissan Polmotor!

Zobacz więcej >

NISSAN POLMOTOR

NISSAN POLAND

Nissan

O Firmie

Kontakt

Salony Nissan

Nissan Szczecin

Nissan Szczecin
ul. Struga 71
tel. 091-466-87-00
nissan@polmotor.pl

Nissan Szczecin
pon.-piątek:
salon: 8:00-18:00
serwis: 8:00-18:00
soboty: 8:00-14:00

Nissan Szczecin

Salony Hakena
Rondo Hakena
70-001 Szczecin
Tel: 91-822-85-55
Tel. 722 011 011

Salon Hakena:
pon.-piątek:
salon: 8:00-18:00
serwis: 8:00-18:00
soboty: 8:00-14:00

Nissan Koszalin

Nissan Koszalin
Stare Bielice 8B-1
Biesiekierz
tel. 094-343-88-90
tel. 094-343-88-99

Nissan Koszalin
pon.-piątek:
salon: 8:00-18:00
serwis: 8:00-18:00
soboty: 08:00 - 14:00

Nissan Serwis

Serwis Szczecin
tel. (91) 466 87 07

Serwis Koszalin
tel. (94) 343 88 90

Blacharnia-lakiernia
Tel. 722 011 011

pon.-piątek:
8:00-17:00
sobota: 8:00-14:00

NISSAN POLMOTOR 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone.

GRUPA POLMOTOR: Polmotor.pl